button

Odměna za tip na nemovitost

Realitní odměna za tip je zaručená Smlouvou o realitní odměně za tip. Realitní odměna za tip na prodej nemovitosti je zaručeným výdělkem pro všechny. Spolupracujeme pouze s kvalitními makléři napříč celou ČR. V každém kraji, nebo lokalitě je pouze jeden spolupracující makléř a jeden makléř zastupující. Všichni makléři jsou vázaní Etickým kodexem a musí být profesionálem v oboru nejméně 10 let. Realitní odměna v minimální výši 10.000,- Kč může být vhodnou práci na doma.

Kontaktní informace

Stát:CZ
Web:www.realitniodmena.cz

© 2014 SQUERY katalog | FAQ | Kontakt