button

Pravidla vkládání zápisů do katalogu

Všeobecné podmínky

 1. Je povoleno vložit pouze jeden odkaz na jednu webovou prezentaci. Jestliže je na dvou, nebo více doménách stejný obsah, bude vložen pouze jeden odkaz.

 2. Vkládejte pouze odkazy na hotové weby.

 3. Je zakázáno vkládat odkazy na weby, které jsou v rozporu s platnými zákony či dobrými mravy, tzn. především odkazy:

  • Na nelegální software.
  • Na díla chráněná autorským právem, která jsou nelegálně nabízena.
  • Na stránky propagující hacking, cracking, seznamy serial nubmers.
  • Na pornorgafii a obsah nevhodný pro děti.
  • Propagující drogy a návykové láteky.
  • Obsahující násilí a rasismus.
  • Na jakýkoliv obsah, který je nezákonný.
  • Používající nepovolené praktiky pro vyhledávače, MFA weby, atp.
 4. V zájmu zvyšování úrovně obsahu katalogu jsou nekvalitní odkazy z databáze průběžně a bez upozornění odstraňovány.

 5. Vložením zpětného odkazu nevzniká právo na schválení odkazu.

 6. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek, na které vedou odkazy z tohoto katalogu!
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat max. 1 měsíčně reklamní zprávy na zadané e-mailové adresy zaregistrovaných katalogů.

Podmínky užívání

Provozovatel nedává a ani neposkytuje žádné záruky, pokud jde o aktuálnost, pravdivost a správnost informací na stránkách serveru www.squery.eu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout užitím těchto informací. Provozovatel nenese odpovědnost za možnou nefunkčnost nebo nedostupnost stránek na serveru www.squery.eu.
Uživatel je povinen sledovat podmínky a pravidla serveru pro užívání všech stránek provozovaných na doméně www.squery.eu.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla, a to i bez předchozího upozornění, stejně tak může kdykoli ukončit provoz stránek na této doméně.
Uživatel souhlasí s tím, že stránky užívá nebo prohlíží svobodně, a na vlastní nebezpečí, a že provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody nebo újmu, které by mohly vzniknout uživateli nebo třetím osobám při užívání nebo prohlížení stránek serveru www.squery.eu.

Schvalování zápisů do katalogu

Odkazy vložené do katalogu podléhají schválení ze strany provozovatele www.squery.eu. Jelikož se snažíme poskytovat kvalitní odkazy, jsou této snaze jsou podřízena i rozhodnutí o schválení či zamítnutí registrace www stránek. Nové zápisy se snažíme posoudit co nejrychleji, obvykle do pěti pracovních dnů.

Zápisy se zpětným odkazem mají při schvalování přednost.

 

Další informace o vkládání odkazů naleznete v sekci FAQ a v informacích o zvýhodnění zápisů do katalogu.

Přidejte svůj web do www.squery.eu.

© 2014 SQUERY katalog | FAQ | Kontakt