button

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický štítek, jak jej mnozí nazývají, je dokument hodnotící celý objekt z hlediska spotřebovávaných energií v daném objektu. Hodnotí se tedy nejen konstrukce obálky budovy, tj. obvodové stěny, strop, podlaha, střecha, okna, dveře, ale i systém vytápění, větrání, chlazení, úpravy vlhkosti, přípravy teplé vody a osvětlení. V průkazu energetické náročnosti budovy jsou důležité tři požadované parametry domu, a to celková dodaná energie za rok, neobnovitelná primární energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla budovou. Podle těchto parametrů je pak hodnocen celý průkaz ENB. Je tedy důležité, z čeho je dům postaven, ale také čím je vytápěn a jak se připravuje teplá voda, nebo jestli je v objektu rekuperační jednotka.
Průkaz energetické náročnosti budovy se zpracovává zejména pro novostavby, rekonstrukce, nebo při prodeji a pronájmu budovy. Dejte pozor na tyto povinnosti, jinak Vám hrozí pokuta. Myslím, že je i vhodné kontaktovat energetického specialistu, který Vám poradí jak správně zateplit dům. V naší praxi se mnohdy setkáváme s nedostatečným zateplením domu.


Kontaktní informace: Průkaz energetické náročnosti


© 2014 SQUERY katalog | FAQ | Kontakt